Køb og betaling af abonnementsaftaler

Ved køb af abonnementsaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Gudum Nissum IdrætsForening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Gudum Nissum IdrætsForening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Gudum Nissum IdrætsForening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Gudum Nissum IdrætsForening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Gudum Nissum IdrætsForening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger

Gudum Nissum IdrætsForening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer i vores webshop. Gudum Nissum IdrætsForening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mailadresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger såsom cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.gnif.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Gudum Nissum IdrætsForening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Gudum Nissum IdrætsForening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) Hvilke oplysninger der behandles, 2) Behandlingens formål, 3) Hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) Hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Gudum Nissum IdrætsForening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Kontakt og virksomhedsoplysninger

Gudum Nissum IdrætsForenings fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Gudum Nissum IdrætsForening
Skolevænget 5, Nørre Nissum
7620 Lemvig

CVR-nr: 33 33 55 71
Tlf.: +45 24965951
E-mail: nielsj@nielsj.dk

Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71