Hvem er vi?
Vi har skabt et mødested i hallens lokaler, hvor børn og unge kan komme 2 eftermiddage samt 1 aften ugentlig. Ca. hver 4. fredag er der senior aften.
De unge kan være sammen om forskellige aktiviteter, i stedet for, dag og aften, at ”hænge ud” på torvet hos byens købmand, eller hver for sig uden samværsmuligheder med andre børn og unge.
 Vores ønske er:
-        At skabe et hyggeligt miljø for alle som gerne vil mødes med andre børn og unge i trygge omgivelser.
-        At skabe rammerne for samvær og aktiviteter. F. eks: sport, musik, forskellige kurser, ture ud af huset, lektiecafé…..
-        At kunne tilbyde et frirum til at vælge aktiviteter, arrangementer, ro til fordybelse og venskaber, dog altid med voksne omkring sig, så der er tryghed i det man foretager sig.
Personalemæssigt arbejder alle (ca. 15 personer) på frivillig basis, da der ikke er råd til de store lønninger. Det er tiltænkt som et bijob, hvor de frivillige er sammen med de unge en dag/aften om ugen, evt. mere hvis vi er så heldige, at der bliver råd til weekendarrangementer.
I er altid velkomne til at kontakte os og besøge klubben, hvis I har spørgsmål el. a.
 
Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71