VELKOMMEN til KONDI-CUP 2019
 
med 62 hold, ca. 550 spillere og ca. 110 ledere fra 14 klubber. Mange kender mere eller mindre hinanden fra tidligere år. Dette gensyn med gamle venner er noget vi i GNIF ser frem til hvert år.

VED ANKOMST: Check ind på Nørre Nissum skole, som dog først kan foretages når leder/træner er tilstede. Der er åbent fra kl. 17.00. Vær opmærksom på at de første kampe spilles kl. 17.00, hvilket betyder, at nogle hold først kan checke ind efter kampene. Øvrige hold, som skal spille de første kampe fredag aften bedes komme i god tid.
Husk at aflevere holdkort på stævnekontoret (i Østhallen) inden første kamp. Her udleveres også Kondicup T-shirt.
Fælles velkomst på Nytorv kl. 21.45.

OVERNATNING:
To hold pr. klasse/faglokale på skolen. Efter ønske fra klubberne vil hold fra samme klub blive indkvarteret tæt på hinanden uanset køn. Der er ikke plads i lokalerne til at store madrasser eller ”flydere” kan medbringes. En enkelt klub overnatter andet sted i Nørre Nissum, hvor samme regler er gældende som nedenstående.

Noter bordopstillingen ned, inden I sætter møbler til side. Indskærp for jeres børn, at I kun har gulvet til rådighed. Ting i skabe, skuffer, på hylder og vægge skal lades urørte. Ingen boldspil på skolen.
Sengetid kl. 23.30. Der skal være ro kl. 24.00 - 06.00. Der er nattevagt til stede på Nørre Nissum Skole. Branddørene i klasseværelserne må ikke benyttes som ind- og udgang. Aften- og morgentoilet sker i toiletafsnittene ved torvene. Badning henvises til omklædningsrummene i Østhallen. I dagtimerne er der fast opsynspersonale på skolen.
SERVERING AF MAD:
sker i Seminariets kantine "BORGEN".
Serveringstider:
06.00 - 09.00: Morgenmad (lørdag – søndag)
11.00 - 13.00: Frokost – lørdag
17.00 - 19.00: Aftensmad (lørdag)
Frokost Søndag: Sandwich fra kl. 10.30 i forgangen i Østhallen.
Der er gratis frugt i hallerne.
INTERN BUS: gratis mellem skolen og Nørre Nissum efterskole. Afgang fra skolen på minuttal xx.00 og xx.30. Afgang fra efterskolen på minuttal xx.10 og xx.40. Der vil også være buskørsel fredag og lørdag ifbm. fælles velkomst, minidiskotek og lederarrangementerne.​

HÅNDBOLDKAMPE: spilles i ØSTHALLEN ved siden af skolen og i Nørre Nissum Efterskoles hal ca. 1,5 km væk. Al opvarmning sker af pladshensyn i spillergangen/multisalen uden bold. Førstnævnte hold stiller op som hjemmehold og figurerer på scoringstavlen som hjemmehold samt spiller evt. med overtrækstrøjer. Vær præcise til at komme på banen og især at komme ud igen.
HÅNDBOLD-/STÆVNEREGLER: Der spilles efter JHF's regler med følgende afvigelser:
Kamptiden er 2 x 13 minutter med et minuts pause og kun to minutter mellem kampene. Der startes præcist efter planen, og uret standses ikke ved spilafbrydelser. Førstnævnte hold starter med bolden. I finaler kan uret dog standses. Vi opfordrer til fair-play under stævnet, hvilket bl.a. vil sige, at spillerne efter kampen giver hinanden hånd og siger tak for kampen. I øvrigt henvises til vedlagte dispensationsregler m.v. Ved pointlighed m.v. henvises til vedlagt uddybning af regler/retningslinier. Ved puljeinddelingen og den dertilhørende seedning har vi taget hensyn til holdets placering i indeværende sæson. Ved flere hold fra samme klub hvor der er niveauforskel på holdene går vi ud fra at holdbetegnelsen 1 er det bedste hold. Forklaring på puljebetegnelser, seedninger m.v. er ligeledes forklaret på vedlagte uddybning af regler/retningslinier. 

SVØMNING:
sker i Seminariets svømmehal.
Åbningstid:
Lørdag kl. 10.00 - 17.30
Søndag kl. 10.00 - 12.00 Der er livredder til stede, men en leder fra hvert hold skal deltage i tilsynet. Vær omhyggelige med afvaskning inden adgang.
FRITID: Der er bordtennisborde til rådighed på skolen. Bat og bold skal I selv medbringe. Herudover ingen bolde. Bordtennisborde kan ikke holde til at blive siddet på, så lad være. Tag evt. selv spil med. Der er tilsyn hele tiden, men klubberne er selv ansvarlige for deres deltagere. I tilfælde af skader på genstande sendes en regning. 

MINIDISCOTEK:
lørdag kl. 20.30 - 23.00 på skolen i Nytorv.

LEDERSAMVÆR:
Vi har i år valgt kun at have et ledersamvær lørdag aften ca. kl. 21.15 (mad ca. kl. 22.00) og ikke holde noget fredag aften.
Arrangementet er som tidligere år i Østhallens kantine, og derfor beder vi om at enkelte ledere fra klubberne bliver tilbage på skolen som opsyn (vi har dog sørget for ekstra opsyn).

OPDATERET PROGRAM FOR SØNDAG: omdeles til ledermødet lørdag aften. Sidste kamp søndag starter kl. 16.00 Alle hold skal spille søndag.
TLF. NUMRE:
Hallen / Stævnekontor 97891467 / 20816301
HJEMMESIDE: www.GNIF.dk
Her kan relevant information findes, som f.eks. udsendt invitation, program, adresser m.v. Der vil løbende blive ajourført resultater på hjemmesiden, og programmet for lørdag eftermiddag og søndag vil også løbende blive opdateret på siden.

OPRYDNING: Alle hold skal have ryddet op i deres lokale og have forladt skolen inden søndag kl. 13.00. Det er vigtigt at alt bagage efter rydning af lokalerne opbevares på Nytorv. Ved oprydning stilles møbler tilbage i samme opstilling som ved ankomst og der grovrengøres i jeres lokale. Der er støvsuger og kost til rådighed på hvert torv.
Når I er klar til at forlade lokalet, kontaktes indkvarteringslederen for godkendelse af oprydning.
Indkvarteringskontoret vil være bemandet fra kl. 11.00.

GLEMTE SAGER: Fremlægges under stævnet uden for stævnekontoret i ØSTHALLEN. Efter stævnet sker henvendelse til Christina Thusgaard, Gudumvej 55, Gudum, 7620 Lemvig (97863939/ 30600229). Glemte sager opbevares til 15. maj, hvor de overlades til Genbrugscentret.
EVALUERINGSSKEMA: Vil blive uddelt på ledermødet lørdag aften og bedes være afleveret i udfyldt stand senest søndag eftermiddag.
KONDI-CUP 2020: bliver i weekenden d. 17.-19. april 2020. I vil modtage invitation ca. den 1. november 2019.
 
 
Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71