Ledelsen
 
Den daglige ledelse består af fem personer: En formand, en økonomiansvarlig og tre aktivitetsansvarligeaktivitetsformand. Ledelsen mødes 10-12 gange årligt til korte møder(1,5 – 2 timer)
For skabe åbenhed arrangeres der 3--4 gange årligt et orienteringsmøde hvor repræsentanter fra alle afdelinger er repræsenteret.
 
                      Formanden
- kontakt til andre organisationer og det offentlige.
- presseansvar / PR-udvalg.
- personalepleje.
 
                      Økonomiansvarlig
- hjælper alle med budget m.m.
- kontakt med forretningsfører/økonomiudvalg
- overordnet kontingent ansvar.
 
                      Aktivitetsfansvarlige ( 3 stk)
- kontakt til udvalg (sponsorudv, udannelse, fest, børneattester, etc.)
- kontakt til aktivitetsudvalgr.
- spørgsmål vedr. rekvisitter m.m.
- fælles retningslinier i foreningen.
 
Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71