Trænermanual 2014/15
 
 

 
 
 
 
 
 

                
STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2014-15
 
Forturnering:
For alle rækker/hold vil der  weekenderne den 6./7. september 2014 og den 13./14. september 2014. For JHF-rækkernes vedkommende gælder, at piger spiller om lørdagen og drenge om søndagen. Alle hold fordeles i puljer i ”nær-området”, hvor alle hold får 2 kampe. 
 
Terminer for turneringen:
 
 • 14. september 2014 sidste tilmelding til turneringen for de hold der ikke deltager i forturneringen.
 • Sø 5.10.2014 starter turneringen
 • Sø 14.12.2014 slutter 1. halvdel
 • Sø 4.1.2015 2014 starter turneringen efter ombrydningen (alle undtagen U-16 Liga )
 • Sø 11.1.2015 starter U-18 Liga
 • Sø 22.3.2015 slutter turneringen
 • Sø 12.4.2015 slutter turneringen for U-16 Liga og U-18 Liga
   
  Der vil stadigvæk være friweekender indlagt omkring vinterferien.
   
   
   
   
  TURNERINGSAFVIKLING for U-14 1. Division og 1. Division A og B (Piger og Drenge).
   
  De hold, der er tilmeldt 1. Division Kval og ikke kommer med, tilmeldes 2. Division.
  Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, og puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.
  Ved puljedannelsen fordeles ét seedet hold i hver pulje, og resten fordeles geografisk. Seedningen laves efter resultater for U-14 i den netop afsluttede sæson.
  U-14 1. Div.:
   Før ombrydning: 6 puljer i 1. Div. á 6 hold.
   Efter ombrydning 2. puljer i 1. Div. A á 6 hold
   
  6 puljer i 1. Div. B á 6 hold
  Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.
  Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne efter de ”almindelige” ombrydnings-regler.
  Nr. 1 og 2 i 1. Division A deltager i JM, nr. 1 fra pulje 1 møder nr. 2 i pulje 2 og nr. 2 fra pulje 1 møder nr. 1 i pulje 2. De 2 vindere mødes i finalen og er begge kvalificeret til DM, der afvikles i henhold til Propositioner for DHF´s turneringer for øvrige rækker
  7. TURNERINGSAFVIKLING for U-14 øvrige rækker
  Der er fri tilmelding til U-14 2. Division, A- og B-rækken (før ombrydningen).
  Der er fri tilmelding til 2. Division, A- og B-rækken.
  De hold, der er tilmeldt 1. Division Kval og ikke kommer med, tilmeldes 2. Division.
  Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, og puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.
  Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.
  Puljevinderne i 2. Division og A-rækken deltager i JM.
   Før ombrydning: Der er fri tilmelding i 2. Div., A- og B-rækken
   Efter ombrydning: 8 puljer i 2. Div. á 6 hold
   
  Puljevinderne i 2. Division deltager i JM efter regler, der vil blive fastlagt, når puljeantallet er kendt.
  Puljevinderne i A- og B-rækkerne deltager i KM ifølge regler i den enkelte kreds.
   
  . TURNERINGSAFVIKLING for U-12 AA og U-10 AA (Piger og Drenge).
   
  Der er fri tilmelding til U-12 AA og U-10 AA (efter ombrydningen). Det er et krav, at holdet har deltaget i en A-rk. Før ombrydningen.
  Puljevinderne i U-12 AA og U-10 AA deltager i JM.
   
  9. D-rækker i U-10, U-12 og U-14 (5+1 mandshåndbold)
  Kredsene kan oprette en alternativ turnering (D-række).
  D-rækken spilles som ”5+1 mandshåndbold”. Det betyder, at der i ovennævnte rækker spilles med 5 markspillere + 1 målvogter (max. 9 spillere pr. kamp)
  Der kan oprettes D-rækker i følgende aldersgrupper:
  U-10 piger og drenge
  U-12 piger og drenge
  U-14 piger og drenge
   D-rækken er som at betragte som værende for begyndere, uøvede spillere og såkaldte ”halve” hold og afvikles som en alternativ turnering
   Holdene kan suppleres med spillere fra nærmest overliggende hold (max. 3 spillere) i samme aldersgruppe
   Spillerne må gerne spille på to hold samme dag
   D-rækken spilles om lørdagen – sideløbende med den øvrige turnering
   Der spilles to alternative turneringer uafhængigt af hinanden – før og efter jul
   Træningsturneringen afvikles i stævneform
   Spilletid 2x15 min.
   Der må benyttes max 9 spillere pr. kamp
   
  . Særregler for U-10
  Alder:
  U-10 spillere er spillere af begge køn, der er fyldt 8 år men ikke fyldt 10 år inden den 1. januar i det kalenderår, hvori U-10 stævnerne begynder. Der opdeles i drenge og piger, men nogle kredse indbyder også til enkelte turneringer med mixhold. Se mere om dette hos egen kreds.
                
I sæson 2014/15: født i 2004 og senere.
I alle U-10 rækker spilles der efter de almindelige håndboldregler
med følgende undtagelser:
der spilles med nedsænket overligger
der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
målvogteren må ikke overskride midterlinjen (se særregel 3, side 29)
man maksimalt må benytte 9 spillere pr. kamp
 
Boldstørrelse:
Boldstørrelsen er str. 0, som har en omkreds på 46 - 49 cm. og en vægt på 225 - 300 gram. Bolden skal være af læder.
Målstørrelse:
Når den ekstra overligger er sat på, skal målets ”åbning” være: 178 x 300 cm.
                 Der henvises til www.jhfkreds3.dk vedr. U16/18
 
FORKLARING / FORTOLKNING af ”Spiludviklings” – reglerne, stk. 3.2
Det vil sige, at
 Spillere på U-18 2. division, A, B, C-hold kan spille på Jyllandsseriehold, serie 1, 2, 3 og 4 senior hold.
 spillere på U-16 2. division, A, B, C-hold kan spille på U-18 Liga, 1. divisi-on, 2. division, A, B, C-hold
 spillere på U-14 2. division, A, B, C-hold kan spille på U-16 Liga, 1. divisi-on, 2. division, A, B, C-hold
 spillere på U-12 A, B, C-hold kan spille på U-14 1. div., U-14 1. div A og B, 2. division, A, B, C-hold
 spillere på U-10 A, B, C-hold kan spille på U-12 AA, A, B, C-hold
 
Spilleren påføres holdkortet med navn og årstal.
Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget på noget hold før dagen efter, at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen / karantænen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intersport Cup i Struer
 
 • Dette er et opstartsstævne for U10/U12 og U14 piger og drenge, som foregår i Struer 20. og 21. september
 • Sidste tilmelding er lørdag den 6. september 2014. Deltagergebyr skal betales senest torsdag den 11. september
  Yderligere information finder i på www.struerfh.dk
   
   
   
                        PIGER / DRENGE
  1996 og 1997 er U-18
  (gældende i 1. div. før ombrydning og Liga efter ombrydning)
  1995, 1996 og 1997 er U-18 
  (gældende i alle øvrige U-18 rækker)
  1998 og 1999 er U-16 
  2000 og 2001 er U-14 
  2002 og 2003 er U-12
  2004 og senere er U-10
 
 
Aldersdispensation:
1.års spillere i en årgang kan søge om navngiven aldersdispensation til at spille på ét hold i den nærmeste underliggende årgang.
Aldersdispensationen gælder til ét bestemt hold, og spilleren er låst til dette hold og kan derfor ikke spille på hold i sin egen årgang.
Der kan søges aldersdispensation til max. 4 spillere pr. hold, men der må kun bruges max. 2 spillere pr. kamp.
Hold med aldersdispensation kan ikke deltage i KM og/eller JM, og I U-14 og U-16 optjener holdet ikke seedningspoints til næste sæson.
Aldersdispensationen gælder som udgangspunkt for en hel sæson, men kan dog ophæves ved ombrydningen (ansøgning).
Aldersdispensationer skal søges inden 15/11 (før ombrydning) og 15/2 (efter ombrydning).
Holdene med aldersdispensationsspillere markeres med et A i Hånd@. (Aldersdispensation).
 
Denne regel er gældende for alle hold i U-10, U-12, U-14 og U-16, dog undtagen U-14 Div. før ombrydning, U-14 1. Div. efter ombrydning, U-16 1. Div. før ombrydning og U-16 Liga efter ombrydning.                                
 
 
                 ”Spiludviklings” – reglerne:
 
Det vil sige, at:
• spillere på U-10 AA, A, B, C – hold kan spille på U-12 AA, A, B, C – hold.
• spillere på U-12 AA, A, B, C – hold kan spille på U-14 D, 1D, 2D, AA, A, B, C – hold.
• spillere på U-14 AA, A, B, C – hold kan spille på U-16 L, 1D, 2D, AA, A, B, C – hold.
• spillere på U-16 2D, AA, A, B, C–hold kan spille på U-18 L, 1D, 2D, AA, A, B, C– hold.
 
Spilleren påføres holdkortet med navn og årstal.
Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget på noget hold før dagen efter, at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen / karantænen.
 
Fortolkning:
En U-14 spiller, der enten spiller på et U-14 AA -, A – B eller C – hold, kan senere (også samme dag) spille på et hold i U-16 L, 1D, 2D, AA -, A - B eller C - rækken.
Hvis spilleren skal rykke fra ét U-14 hold til et andet U-14 hold eller fra ét U-16 hold til et andet U-16 hold, skal de almindelige op - og nedrykningsregler bruges.
 
 
Vestjyllands Forsikringscup
Holdet med hjemmebane kontakter modstanderen og aftaler dato og tid og helst i jeres egen træningstid. I kan også bytte træningstidspunkt med andre. Derefter giver I besked til Helle. Helle sørger for dommere og giver hallen besked.
 
OBS!!!!!! I skal selv prøve at finde tidtagere til jeres kamp.
Tilmelding til forturnering:
Senest torsdag den 21. august tilmelder foreningen holdene via HåndOffice. Når man tilmelder hold til 1. weekend af forturneringen er man automatisk tilmeldt til 2. weekend også. Er man imidlertid forhindret i at deltage i 2. weekend eller hvis man kun har mulighed for at deltage i 2. weekend skal kredskontoret kontaktes senest mandag den 8. september kl. 10.00.
”Forturnering - ændring af niveau fra 1. weekend til 2. weekend 2014-2015”
Holdene bliver automatisk tilmeldt turneringen i den række, som holdet har spillet i til forturneringens sidste runde med mindre foreningen udfylder blanket på hjemmesiden ”Forturnering - ændring af niveau fra forturneringen til turneringen 2014-2015” senest mandag den 15. september 2014 kl. 10.00. 
Hold der ikke har mulighed for at deltage i forturneringen kan tilmelde sig direkte til den løbende turnering fra mandag den 1. september, hvor rækkerne åbnes.        
 
Tidtagere til hjemmestævner
Tidtagere til hjemmestævner er på skift mellem holdene fra U14 til senior spillere. Så snart der ligger en stævneplan over hjemmestævnerne vil I pr. mail modtage en oversigt over disse. Desuden vil tidtageroversigten hænges op på opslagstavlen.
Stævnelederen kontakter pågældende trænere ugen før, så der kan påsættes tidtagere. Vi forventer ikke, at U14 spillere skal sidde tidtager til de ”svære kampe”.
Det er her, vi får brug for jeres hjælp!                                                         Inden turneringsstart vil der blive afholdt et tidtagerkursus for børn, trænere og evt. forældre.
 
Rødt kort
Rødt kort for ”brok” betaler spiller/ træner selv.
Administrationsgebyr – betaler klubben
Bøde – betaler personen selv (karantæne pr. dag er kr. 400)
U12 & U14 årgang får ikke administrationsgebyr.
 
 
Hilsepligt
Hilsepligt - der er hilsepligt ved hver kamp.
Hvis træner eller spiller nægter at hilse er der en bøde på kr. 300.
Hvis træner eller spiller ikke hilser, skal personen selv betale bøden på 300 kr.
 
       Kredsens hjemmeside
www.jhfkreds3.dk
Brug lidt tid på hjemmesiden. Den er let at anvende J.
 
Information for U-6, U-7 og U-8
U-8 er børn i 2. klasse
U-8 spillere er spillere af begge køn. Der spilles i "Pige" og "Drenge" rækker. Der må gerne spille piger på drengehold, mens der max. må være 2 drenge-spillere på pigehold, ved flere drenge-spillere, skal holdet spille i drenge-rækken.
I alle U-8 rækker spilles der efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:
 • At der spilles med nedsænket overligger
 • At der spilles på stor bane
 • At der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
 • At målvogteren ikke må overtræde midterlinien
 • At man maksimalt må benyttes 9 spillere pr kamp
  Boldstørrelse: For at give spillerne i denne aldersgruppe bedre boldgreb og dermed blive bedre til at kaste, gribe osv., har Børneudvalget besluttet, at U-8 til stævner og cup fremover spiller med en gummi bold str. 0 med omkreds 46 – og vægt 225 – . (’Trio Soft’ fra Select eller ’Trial’).
   
  Totalhåndbold
  U-5 er førskolebørn 
  U-6 er børn i 0. klasse 
  U-7 er børn i 1. klasse
  Totalhåndbold spilles på en almindelig minibane (altså på tværs af den store håndboldbane). I totalhåndbold er der 3+1 spillere på banen ad gangen, afhængigt af alder. Spillerne må dække op over hele banen (dog ikke i målfeltet), og målmanden må gå med op i angrebet og danne overtal. Efter hvert angreb skal det hold, som netop har været i angreb - hjem og røre ved mål cirklen før de må gå offensivt og dække op igen. Efter scoring sættes spillet i gang fra mål.
  Boldstørrelse: særlige boldtype (tre lags gummi bold) str. 0 med omkreds 46 – og vægt 225 – . (’Trio Soft’ fra Select eller ’Trial’).
  Der henvises i øvrigt til kredsens hjemmeside for yderligere oplysninger.
Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71