Gudum Nissum IdrætsForening

Børneattester


Børneattester:

Pr. 1. Juli 2005 vedtog folketinget en lov, der siger at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle nyansatte trænere/ledere der har med børn og unge under 15 år at gøre.

Børneattester i GNIF:

GNIF har til varetagelsen af det koordinerende arbejde for indhentning af børneattester tilknyttet en person. Vedkommende arbejder selvfølgelig under tavshedspligt.

 

Følgende retningslinier gælder for GNIF:
  • Alle aktive trænere/ledere med tilknytning til GNIF skal udfylde en samtykkeerklæring, som giver GNIF tilladelse til at indhente en børneattest
  • Alle udvalgsmedlemmer med tilknytning til GNIF skal udfylde en samtykkeerklæring, som giver GNIF tilladelse til at indhente en børneattest
  • Proceduren gentages hvert 2. år. Dvs. ingen børneattester bliver ældre end to år.

Foreningens kontaktperson: Christina Thusgaard, tlf. 97863939
Guldsponsorer

La-Maj I/S

Sølvsponsorer

Torben Sønderskov

Mogens Jeppesen

Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71