Gudum Nissum IdrætsForening

ForeningsstrukturForeningsstruktur


På mange måder ligner vi en forening i traditionel forstand og så alligevel ikke helt. Vi har stadig den årlige generalforsamling som rent lovmæssigt er den øverste myndighed.  Den overordnede ledelse udøves af ledergruppen, som er på 5 personer. Alle foreningens aktiviteter planlægges og gennemføres af aktivitetsudvalg med tilhørende underudvalg. Aktivitetsudvalgene er selvstyrende enheder. Alle aktivitetsudvalg refererer til ledergruppen.
  • ­ Aktivitetsudvalgene mødes med ledergruppen fire gange årligt. Disse møder er af oplysende og afklarende karakter. Eventuelle beslutninger foretages af ledergruppen alene.
  • De enkelte aktivitetsudvalg kan anmode om møder med ledergruppen. Disse møder er konkrete, afklarende og informative.
Guldsponsorer

La-Maj I/S

Sølvsponsorer

Torben Sønderskov

Mogens Jeppesen

Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71