Gudum Nissum IdrætsForening

Ledelsens opgaver


Ledelsen

Den daglige ledelse består af syv personer: En formand, en økonomiansvarlig, og 5 aktivitetsansvarlige med kontaktfunktioner. Ledelsen mødes 10-12 gange årligt til korte møder (1,5 - 2 timer)
For at skabe åbenhed arrangeres der 3-4 gange årligt et orineteringsmøder, hvor repræsentatnter fra alle afdelinger er repræsenteret.


Formanden
- kontakt til andree organisattioner og det offentlige
- presseansvar/PR-udvalg
- personalepleje


Økonomiansvarlig
- hjælper alle med budget mm.
- kontakt til forretsningsfører/økonomiudvalg
- overordnet kontigent ansvar.


Antivitetsansvarlig med kontaktfunktion

- kontakt til udvalg (sponsor, uddannelse, fest, børneattester, etc)
- kontakt til aktivitetsudvalgsgrupper
- spørgsmål vedr. rekvistitter mm.
- fælles retsningslinjer for foreningen
- hjemmeside (1)
- conventus (1)

 
Guldsponsorer

La-Maj I/S

Sølvsponsorer

Torben Sønderskov

Mogens Jeppesen

Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71